Thúy Nga Forum
 
 
 

DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA - 3/24/2009 5:16:03 PM   
guongmatdep


Posts: 2008
Joined: 3/23/2009
Status: offline
MONG THUY NGA THUC HIEN NHIEU NHAC PHAM MANG GIAI DIEU TRU TINH, MANG AM HUONG DAN CA QUE HUONG QUA PHAN TRINH DIEN SONG CA, TAM CA, NHAC CANH, NHAC KICH TREN SAN KHAU, KET HOP NHIEU TIENG HAT CHO THAT MOI LA, DAC SAC.
 
GOP Y GHEP CAC TIENG HAT:

HOANG OANH- MAI THIEN VAN- HUONG LAN
 HUONG THUY- HA PHUONG- QUYNH DUNG
QUANG LE- HUONG THUY- HA PHUONG
THANH TUYEN- KHANH LY
KHANH HA- Y LAN
MAI THIEN VAN- THE SON
NGOC HA- THANH TUYEN
MINH TUYET- QUYNH VY- NGUYET ANH
NHU LOAN- BAO HAN- HO LE THU
TRAN THAI HOA- THE SON- QUANG LE

MONG THUY NGA MOI THEM CAC TIENG HAT DONG NHAC QUE HUONG O VIET NAM SANG TRINH DIEN CHO THEM PHAN MOI LA. KHONG YEU CAU THIET NGHI TRUNG TAM CUNG NAM ROTRONG NUOC CO CAC CA SI NAO CHUYEN TRO DONG NHAC NAY.
 < Message edited by guongmatdep -- 3/24/2009 5:53:22 PM >
Post #: 1
RE: DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA - 3/24/2009 11:08:14 PM   
duyan823404


Posts: 5365
Joined: 6/21/2006
Status: offline
 Gương mặt đẹp thiệt!!

_____________________________

Cuộc tình tan rồi, anh đau khôn nguôi
Ôm niềm mơ, đi giữa trời
Cuộc tình tan rồi, em như kiếp hoa
Hoa tàn úa, hoa cuối mùa ...

(in reply to guongmatdep)
Post #: 2
RE: DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA - 3/25/2009 3:13:02 AM   
hanquocdinh

 

Posts: 1073
Joined: 3/22/2008
Status: offline
NHƯ LOAN & CHẾ LINH
BẢO HÂN & TUẤN NGỌC
LƯU BÍCH & QUANG LÊ
HỒ LỆ THU & NGUYỄN NGỌC NGẠN
KHÁNH LY & TUI 

(in reply to duyan823404)
Post #: 3
RE: DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA - 3/25/2009 4:21:24 AM   
duyan823404


Posts: 5365
Joined: 6/21/2006
Status: offline
 Cặp cuối là hợp nhất ah!!

_____________________________

Cuộc tình tan rồi, anh đau khôn nguôi
Ôm niềm mơ, đi giữa trời
Cuộc tình tan rồi, em như kiếp hoa
Hoa tàn úa, hoa cuối mùa ...

(in reply to hanquocdinh)
Post #: 4
RE: DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA - 3/25/2009 4:59:24 AM   
hanquocdinh

 

Posts: 1073
Joined: 3/22/2008
Status: offline
YAY ME!!!

(in reply to duyan823404)
Post #: 5
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> DONG NHAC TRU TINH, QUE HUONG- THE MANH CUA THUY NGA Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode