Thúy Nga Forum
 
 
 

Hình sưu tầm

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Khánh Ly - Nữ Hoàng Chân Ðất >> Hình sưu tầm Page: [1] 2 3 4 5   next >   >>
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Hình sưu tầm - 4/2/2007 4:46:18 AM   
mtm

 

Posts: 668
Joined: 6/1/2006
From: Albania
Status: offline
Một tiết mục nưã dành cho cô KL khả ái của chúng ta . Nơi đây sẽ sưu tầm nhưñg hình ảnh xưa và nay của cô KL . Mong các bạn cùng đóng góp ! 
Post #: 1
RE: Hình sưu tầm - 4/2/2007 4:51:23 AM   
mtm

 

Posts: 668
Joined: 6/1/2006
From: Albania
Status: offline


(in reply to mtm)
Post #: 2
RE: Hình sưu tầm - 4/3/2007 1:28:51 PM   
tinhcotagapem

 

Posts: 75
Joined: 6/1/2006
Status: offline
i tried to upload some pictures but can't do that. don't know why? please help...

(in reply to mtm)
Post #: 3
RE: Hình sưu tầm - 4/3/2007 3:03:58 PM   
mtm

 

Posts: 668
Joined: 6/1/2006
From: Albania
Status: offline
1 - choose the photo
2- click on the right button of the mouse
3- click on the "propriety"
4- copy the link "http=://........."
5- now on the "fast reply" of thuyngaonline, in the right hand side, you can  see the yellow image with something like the moutain in, . So click on this image and past the link of "propriety"

that's all

(in reply to tinhcotagapem)
Post #: 4
RE: Hình sưu tầm - 4/4/2007 8:55:18 AM   
tronglinh


Posts: 1521
Joined: 2/12/2007
From: Heaven
Status: offline
tinhcotagapem is so enthusiatic

(in reply to mtm)
Post #: 5
RE: Hình sưu tầm - 4/4/2007 1:30:39 PM   
tinhcotagapem

 

Posts: 75
Joined: 6/1/2006
Status: offline


Thank you anh mtm. Trongling, you are the same :) Because we are Khanh Ly's number one fan, right ...

(in reply to tronglinh)
Post #: 6
RE: Hình sưu tầm - 4/4/2007 1:34:05 PM   
tinhcotagapem

 

Posts: 75
Joined: 6/1/2006
Status: offline

Co Khanh Ly looks beautiful and young as always

(in reply to tinhcotagapem)
Post #: 7
RE: Hình sưu tầm - 4/4/2007 2:29:59 PM   
mtm

 

Posts: 668
Joined: 6/1/2006
From: Albania
Status: offline
yeah so beautiful smile

(in reply to tinhcotagapem)
Post #: 8
RE: Hình sưu tầm - 4/4/2007 6:53:21 PM   
TCSKL

 

Posts: 34
Joined: 6/1/2006
Status: offline

(in reply to mtm)
Post #: 9
RE: Hình sưu tầm - 4/9/2007 5:39:24 PM   
TCSKL

 

Posts: 34
Joined: 6/1/2006
Status: offline

(in reply to TCSKL)
Post #: 10
RE: Hình sưu tầm - 4/9/2007 5:40:29 PM   
TCSKL

 

Posts: 34
Joined: 6/1/2006
Status: offline

(in reply to TCSKL)
Post #: 11
RE: Hình sưu tầm - 4/9/2007 5:41:33 PM   
TCSKL

 

Posts: 34
Joined: 6/1/2006
Status: offline

(in reply to TCSKL)
Post #: 12
RE: Hình sưu tầm - 4/9/2007 5:42:48 PM   
TCSKL

 

Posts: 34
Joined: 6/1/2006
Status: offline

(in reply to TCSKL)
Post #: 13
RE: Hình sưu tầm - 4/9/2007 5:43:57 PM   
TCSKL

 

Posts: 34
Joined: 6/1/2006
Status: offline

(in reply to TCSKL)
Post #: 14
RE: Hình sưu tầm - 4/10/2007 1:30:28 AM   
minhhieu

 

Posts: 53
Joined: 6/1/2006
Status: offline
  Mấy cái hình này sao thấy quen quen
Tôi nghĩ nên để nguồn từ đâu, các bạn nghĩ sao?

(in reply to TCSKL)
Post #: 15
RE: Hình sưu tầm - 4/10/2007 4:26:59 AM   
mtm

 

Posts: 668
Joined: 6/1/2006
From: Albania
Status: offline
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

(in reply to minhhieu)
Post #: 16
RE: Hình sưu tầm - 4/10/2007 4:48:13 AM   
mtm

 

Posts: 668
Joined: 6/1/2006
From: Albania
Status: offline
theo MTM nghĩ thì những baì báo thì để nguồn còn nhưñg tấm hình thì chỉ cần ấn nút phải của chuột rồi coi propriety là sẽ biết từ đâu tới rồi phải ko ?

(in reply to mtm)
Post #: 17
RE: Hình sưu tầm - 4/15/2007 12:43:18 AM   
trinhkhanhthieng

 

Posts: 26
Joined: 4/13/2007
Status: offline
Thân tặng nhau một chân dung của chị Mai làm kỷ niệm nè!
Hẹn gặp,
Trịnh Khánh Thiêng
 

(in reply to mtm)
Post #: 18
RE: Hình sưu tầm - 4/16/2007 6:11:53 PM   
trinhkhanhthieng

 

Posts: 26
Joined: 4/13/2007
Status: offline
Thêm một tấm nữa

(in reply to trinhkhanhthieng)
Post #: 19
RE: Hình sưu tầm - 4/20/2007 6:36:38 AM   
mtm

 

Posts: 668
Joined: 6/1/2006
From: Albania
Status: offline
nếu MTM ko lầm thì hình này chụp vaò thập niên 80 phải không ? Hồi đó MTM cuñg có mua băng cassette này nhưng đổi nhà nên cuñg mất tieû luôn .

(in reply to trinhkhanhthieng)
Post #: 20
Page:   [1] 2 3 4 5   next >   >>
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Khánh Ly - Nữ Hoàng Chân Ðất >> Hình sưu tầm Page: [1] 2 3 4 5   next >   >>
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode